top of page
dr.png
aloplus.png
5a3b45d9e59b0a0001ab2590_patent3.png
farmaceut.png

Visoko kvalitetne sirovine, ambalaža i oprema za vašu proizvodnju

Farmalabor SRB je pouzdan partner koji nudi visoko kvalitetne aktivne farmaceutske supstance, pomoćne sirovine, ambalažu i opremu za galensku i magistralnu izradu, kozmetičku i prehrambenu industriju.

Distribuiramo sirovine naše matične kompanije Farmalabor Srl iz Italije, kao i drugih pouzdanih i pažljivo odobrenih
proizvođaća. Sve Farmalaborove sirovine su prepakovane u uslovima GMP (Dobre proizvođačke prakse). Bogat asortiman sa više  od 4.000 sirovina.


Aktivnost farmaceuta uključenog u magistralnu i galensku izradu lekova, zahteva odgovarajuće iskustvo i poznavanje standarda ali i praćenje novih saznanja  kako bi se osigurao kvalitet, bezbednost i efikasnost farmaceutskog proizvoda.

Stoga Farmalabor kroz Farmalabor Campus nudi edukativne programe:

- sa fokusom  na praktičnoj izradi u laboratoriji i razmeni profesionalnih iskustava 
- kroz organizaciju u malim grupama, kako bi se osiguralo aktivno učenje

- kroz upoznavanje sa novim trendovima i preporukama za datu oblast
- po naučno validiranim metodama.

Obuke vrše eminentni stručnjaci sa različitih univerziteta u saradnji sa kolegama iz prakse.

bottom of page